ŠKOLA SKIJANJA ZAGORSKOG SKIJAŠKOG KLUBA:

 • Učitelji su članovi Zbora učitelja i trenera skijanja Hrvatske

VRSTE ŠKOLA:

 • Škola skijanja za predškolsku dob
 • Škola skijanja za osnovnoškolsku dob
 • Tjedna i vikend škola skijanja
 • Individualna škola skijanja

LOKACIJA ŠKOLE:

 • matična lokacija je skijalište Sljeme
 • ovisno o dogovoru ostala skijališta u regiji

PRIJAVE I INFORMACIJE:

 • Prijavite se za školu skijanja na 098 /9500 509 ili  zaskijanje@gmail.com

56

Članstvo u klubu

Članom Kluba može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, prihvaćanjem odredbi statuta kluba. Članom Kluba se postaje ispunjavanjem pristupnice kluba i upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba. Članstvo može biti: redovito, podupirajuće, počasno, i pomladak.

Za sezonu 2015/2016 članarina iznosi:

Pojedinačna  30 kn
Obiteljska     50 kn

Dohvati pristupnicu

Upisati se u klub i uplatiti članarinu moguće je i na sljedeći način:

 • zaski@zaski.hr
 •  uplata članarine na:
  IBAN: HR7123600001101825099
  ZAGORSKI SKIJAŠKI KLUB
  Donja Stubica, opis: Ime i Prezime, članarina

Prava i obaveze redovitih članova su:

 • plaćanje članarine
 • štovanje načela utvrđenih ovim statutom i drugim aktima organa
 • bavljenje sportskom aktivnošču.
 • suzdržavanje od svakog čina protivnog duhu sporta i sportskoj etici,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba.
 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba.
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
 • istupanje iz kluba uz ispunjenje ugovornih obveza.

Dokumenti Zagorskog skijaškog kluba: